Skip to content
Sök

Basket

Kalmar Saints

KFUM Kalmar Basket, kallat Kalmar Saints, bildades 1973 och har idag verksamhet för pojkar, flickor och funktionsnedsatta samt dam- och herrlag på seniorsidan. Vi spelar våra hemmamatcher i Akea Arena.

De globala målen

Eftersom Kalmar Saints är en KFUM förening utgår de ifrån de globala målen för en hållbar utveckling. De globala målen som främst ligger i fokus hos föreningen är mål 5 (Jämställdhet), mål 10 (Minskad ojämlikhet), mål 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) och mål 17 (Genomförande och globalt partnerskap).

En meningsfull fritid

Den primära målsättningen för föreningen är att erbjuda alla idrottsintresserade ungdomar möjlighet till sportslig gemenskap för en meningsfull fritid, även unga som står långt från föreningslivet ska få chansen att vara en del av det.

Där unga människor kan växa

KFUM Basketklubb Kalmar erbjuder en mötesplats där unga människor kan växa och utvecklas tills de når sin fulla potential.För att unga ska ha möjligheten att nå den potentialen är det nödvändigt att utgå från att alla människor, inklusive unga människor, har olika förutsättningar och börjar sin resa på olika platser. För att nå sin fulla potential måste man bli erkänd för den man är. Visionen är att genom laganda, professionalism och bra organisation bli en ledande basketbollförening i regionen inom såväl senior som ungdom. Målet är att basketen i Kalmar ska utföras i en kamratlig, jämställd och trygg social gemenskap.