Skip to content
Sök

Handboll

Kalmar HK

KFUM Kalmar Handbollsklubb, kallat Kalmar HK, bildades den 27 maj 2010 genom en sammanslagning av Kalmar HF och Kalmar AIK HK. Föreningen erbjuder handboll till barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar och bedriver majoriteten av sin verksamhet i idrottshallarna på Kalmar Sportcenter men även i andra sporthallar i kommunen, till exempel i Rockneby och på Kalmarsundsskolan.

Gemenskap

Föreningen är en del av KFUM som är en gränsöverskridande internationell ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. Kalmar HK utgår även från de globala målen för en hållbar utveckling, precis som KFUM och alla dess föreningar. Triangeln i Kalmar HK:s emblem symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Det innebär att man alltid ska arbeta utifrån att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra. Föreningen välkomnar alla i sin gemenskap och betonar speciellt vikten av unga människors inflytande.

Glädje, inspiration och stolthet

Kalmar HKs idé och ambition bygger på utbildning, utveckling och uppföljning. Visionen är att genom laganda, professionalism och bra organisation bli en ledande handbollsförening i regionen inom såväl senior som ungdomsverksamhet. Kalmar HK verksamhet utgår ifrån att handboll ska utföras i en kamratlig och trygg social gemenskap. Föreningen vill skänka glädje, inspiration och stolthet till sina medlemmar, publik sponsorer och samarbetspartners. Kalmar HK har även som mål att vara en god förebild för ungdomar. Kalmar HK har som mål att huvuddelen av spelarna i sitt representationslag ska vara spelare från Kalmar. De har även ambitionen att ha ungdomslag i alla åldrar på både herr- och damsidan samt att alla dessa ungdomslag ska ha förutsättningarna att nå till steg 4 i USM.

Handboll

Handboll är fantastiskt!

”Handboll blir aldrig tråkigt, det är full fart hela tiden – både på träning och match. Vi har en väldigt bra sammanhållning i laget och hittar på roliga saker tillsammans.”