Skip to content
Sök

Om KFUM

YMCA

KFUM Sverige är medlem i världsrörelsen YMCA. KFUM står för Kristliga föreningen av unga människor
och tillsammans engagerar föreningen människor i hela världen. YMCA bildades 1844 av George Williams.
Föreningen spred sig snabbt över världen och 1884 startades den första KFUM föreningen i Sverige.

Sammanslagning

Från början var KFUM två olika organisationer: KFUK (Kristliga föreningen av unga kvinnor)
och KFUM (Kristliga föreningen av unga män). I mitten av 1900-talet så gick KFUK och KFUM ihop
som en organisation och bildade KFUK-KFUM och 2011 beslutade rörelsen gemensamt
att byta namn till KFUM, där M fick stå för människor. Sedan sammanslagningen på
sextiotalet har rörelsen i Sverige arbetat med unga människor utifrån värderingarna som
grundlades av YMCA på 1800-talet, men förändrat sina verksamhetsformer efter unga
människors aktuella behov.

Värdegrund

Att KFUM är en kristlig förening betyder att den har en kristen
värdegrund, som utgår ifrån att visa respekt och medmänsklighet gentemot andra och
agera med kärlek och förlåtelse. Föreningen är dock religiöst obunden, alltså är KFUM inte
en kristen organisation.

Body, Mind och Spirit

KFUM vänder sig primärt till unga människor och vill låta dem ha inflytande och möjlighet
att påverka rörelsens utveckling. Värdegrunden för KFUM handlar om en helhetssyn på
människan utifrån Body, Mind och Spirit. Det innebär att de arbetar utifrån att alla
människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas
och må bra.

Ungas inflytande över de globala målen

KFUM har även skapat projektet Din agenda – ungas inflytande över de
globala målen. Projektet går ut på att unga från olika KFUM-föreningar i Sverige
tillsammans utvecklar metoder för att arbeta med de globala målen i sina hemföreningar.
Målen som ligger i fokus för projektet är mål 5 (Jämställdhet), mål 10 (Minskad ojämlikhet),
mål 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) och mål 17 (Genomförande och globalt
partnerskap).

Regionalt och nationellt

I Sverige samlar KFUM ca 150 föreningar och över 50 000 medlemmar. KFUM har både lokala
föreningar men också organisationer på regional och nationell nivå. Tillsammans med
YMCA finns dessa organisationer i ca 130 länder och når ca 70 miljoner människor.