KFUM Sverige lämnar stöd till vår verksamhet

19 oktober 2021

KFUM Sverige har glädjen att meddela att KFUM Kalmar Basket beviljas stöd för ändamålet ”stödverksamhet till utsatta barn och unga upp till 18 år”
Det ekonomiska stödet är ett led i KFUM Sveriges arbete med föreningsstöd där vi strävar efter att stärka medlemsföreningars förutsättningar att driva verksamhet och bidra till en god samhällsförändring. Detta sker inte minst genom att KFUM Sverige ansöker om och vidareförmedlar bidrag från myndigheter och andra aktörer till rörelsens lokalföreningar.
För vår del inom KFUM Kalmar Basket är detta ett välkommet tillskott för att finansiera det arbetet vi gör inom ramen för icke verksamhetsaktiva barn och ungdomar.
Människor med utländsk bakgrund, företrädesvis flickor, människor i socioekonomiskt svaga områden och människor med någon typ av funktionsnedsättning historiskt inte varit representerade inom idrottsrörelsen i samma utsträckning som andra. (Idrotten vill)