Skip to content
Sök

TEATER

Triangelteatern

Föreningen startades i februari 1977 i en källarlokal på Borgavägen i Kalmar av Mari Almljung och Arne Holm, därefter fortsatte Mari driva verksamheten i en källarlokal på Tullslätten. Nu bedrivs Triangelteaterns verksamhet på Spelefantens övervåning. Triangelteatern har också flera barngrupper i Kalmars ytterområden, vi samarbetar även med Kultur och Fritid och Folkuniversitetet. Triangelteatern är en del av KFUM, kristliga föreningen av unga människor och utgår därför från de globala målen för en hållbar utveckling, precis som alla föreningar inom KFUM.

Gemenskap

Triangelteatern erbjuder en mötesplats där unga människor kan växa och utvecklas tills de når sin fulla potential. För att unga ska ha möjligheten att nå den potentialen är det nödvändigt att utgå från att alla människor, inklusive unga människor, har olika förutsättningar och börjar sin resa på olika platser. För att nå sin fulla potential måste man bli erkänd för den man är.

Glädje, inspiration och stolthet

Triangelteatern är en förening för teaterintresserade barn och ungdomar som format och inspirerat många människor i över trettiofem år. Gamla medlemmar kan ses på teatrar runt om i landet både bakom, framför och på scen. Triangelteatern satsar på att utveckla både gruppen och individen att lita på sig själv, våga tala inför publik och framför allt ha väldigt roligt medan man lär. Triangelteatern är öppen för alla och vill bidra till ett mer inkluderande samhälle genom att erbjuda en meningsfull fritid, där även unga som står långt från föreningslivet ska få chansen att vara en del av det. Medlemmarna sträcker sig från 5 år till vuxna och från nybörjare till erfarna. Ledarna i föreningen arbetar ideellt.

 

Bakom scen

Vår ledare

Mari Almljung på Triangelteatern med Byteaterns Eldsjälspris ”För ett ihärdigt och tålmodigt engagemang och arbete för att sprida intresset för teaterkonsten bland barn och ungdomar.”

På scen

Björnen av Anton Tjechov

Simon och Tanja visar starka känslor i  en bejublad uppsättning.

Samarbete

Fritidsgårdar och skolor

En stor del av verksamheten drivs på Spelefanten men också i andra delar av Kalmar t.ex. på skolor och fritidsgårdar.