Skip to content
Sök

Nyheter

Läs mer om vad som händer hos oss

  • ÅRSMÖTE

    Kategori:Okategoriserade

    20 maj 2024

    Välkommen till årsmöte i KFUK KFUM Kalmar Kansliet Tullslätten 13c 2024-06-11 Klockan 18:00 Anmälan: info@kfumkalmar.se Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall minst följande ärenden behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. […]